Pierwsza olimpiada po wojnie

Igrzyska w Antwerpii 1920 roku były pierwszymi igrzyskami olimpijskimi po wojnie. Antwerpia walczyła o organizację igrzysk z Węgrami, a dokładniej z Budapesztem, jednak MKOL nie przyznał organizacji Węgrom, a właśnie Antwerpii, czy była to dobra decyzja to już jest dyskusja na inny temat. Przyznając igrzyska właśnie Antwerpii chciano w ten sposób uhonorować kraj, który w czasie I wojny światowej wbrew wszelkim narodowym prawom został zaatakowany przez Niemcy i niemal kompletnie zniszczony działaniami wojennymi. Wojna jednak nie przerwała ciągłości ruchu olimpijskiego, w igrzyskach prawo do udziału miał nawet Berlin, mimo wielu sporów z tym związanych. Nie odbyły się natomiast igrzyska VI olimpiady, które były pierwotnie zaplanowane na 1916 rok. Jak wiemy wojna spowodowała ogromne straty zarówno w normalnych cywilach jak i żołnierzach. Oczywiście zginęło również wielu znakomitych sportowców, niejednokrotnie medalistów olimpijskich. Wielu przedstawicieli uważało, że igrzyska należy przesunąć o kolejne czterolecie, jednak główny prezes zarządu Coubertin był innego zdania. Igrzyska ostatecznie odbyły się i to bez większych przeszkód.